Kurser

Arbejdslederen i Praksis

For praktikeren der ønsker Lederstyrkelse, samt bedre udnyttelse af egene og medarbejdernes ressourcer, samtidig med det giver en bedre arbejdsplads med større trivsel.
Kurset henvender sig til Arbejdsledere, formænd, holdledere, gruppe- og teamledere, værkfører, mellemledere, sektionslederen mv.
På dette kursus vil du lære gode coachende egenskaber, blive bedre til at kommunikerer og håndterer konflikter.
Du vil i det hele taget blive en meget bedre leder som dine medarbejder har stor respekt for.

3 moduler à 2 dage

Modul 1: Den gode arbejdsleder

Du får udarbejdet en DISC personprofil. Du bliver klar på dine styrker og svagheder, og lære at anvende dine personlige lederegenskaber på optimal vis. Du udviser ledelse og evner af møde dine medarbejdere hvor de er. Du bliver en god rollemodel der går forrest, og bliver klart bedre til at anvende din tid mere effektivt, samt rigtig god til at uddelegere og motiverer. Du lære også hvordan du afholder den gode MUS-samtale.

Modul 2: Kommunikation og konflikthåndtering

Her vil du lære gode værktøjer til effektiv og respektfuld kommunikation, hvor du lære at kommunikerer tydelig og direkte. Du vil lære hvordan du bruger dit kropssprog/attituder på en god måde i din kommunikation. Du vil også opnå færdigheder der styrker dig i håndtering af konflikter.
På dette modul får du også værktøjer til rollen som den effektive mødeleder, der bevarer fokus på det som er relevant, og evner at skære det øvrige fra.

Modul 3: Coaching som ledelsesværktøj

Her vil du tilegne dig gode coachende færdigheder således du kan styrke dig selv og dine medarbejdere, og finde endnu flere skjulte ressourcer. Du vil få gode coachværktøjer til effektiv målsætning samt effektfulde spørgeteknikker.

Aftal nærmere med Albro om tilmelding, tid og sted.

Samlet Pris

kr. 15.750 inkl forplejning og kursusmateriale. (ex. moms)