Coaching

Coaching er for dig, fordi du gennem coaching ønsker at styrke nogle områder, og fordi du nu er indstillet på at ændre din nuværende situation.

Hvad er coaching?

Coaching er at assistere mennesker til at åbne for eget potentiale og derved maksimere egne præstationer. Coaching er at skabe bevidsthed, ansvarlighed og ejerskab for egne løsninger.

Ved coaching opnås klarsyn omkring egne mål og muligheder

Dit udbytte ved coaching kan for eksempel være:

  • At skabe større bevidsthed om din egen situation og dine muligheder
  • At opnå større gennemslagskraft
  • At forbedre dine præstationer (sport, job eller privat)
  • At øge samarbejdet med dine kollegaer
  • At anvende dine ressourcer rigtigt
  • At blive bedre til at nå dine mål
  • At finde egne eller fælles løsninger på målsætningen
  • At blive en bedre leder eller kollega

Coachingforløbet bygger på tillid og fortrolighed mellem coach og den, der coaches. Forløbet kan sammensættes efter behov eller som en pakkeløsning.

Personlig coaching

For dig der ønsker at arbejde med dig selv. Du har måske brug for at udvikle dig på et specielt område, eller føler du af en eller anden grund er gået i stå. Det kan være, du ønsker job- eller karriereskifte, eller måske har du brug for at få bedre balance mellem privatliv, fritid og arbejdsliv. Coaching kan hjælpe dig i den rigtige retning.

Stresscoaching

Stress er desværre blevet en større del i vores hverdag, og der er mange faktorer der påvirker stress. Du kan være overbebyrdet – for store krav/forventninger – uoverskuelige udsigter – understimuleret mv. Føler du dig stresset kan vi sammen etablerer et forløb, så du får større klarhed over hvad du bliver stresset af. Vi kan herefter sammensætte en proces således stressen elimineres – samt hvordan du kan håndterer din hverdag fremover, og derved undgå stress.

Gruppecoaching

Arbejder med grupper og team således, at der opnås fælles løsninger, der styrker det daglige samarbejde og giver kollegial forståelse og respekt. Med gruppecoaching kan gruppen eller teamet finde de individuelle og fælles ressourcer og derved blive styrket til at nå sine mål.

Executive Coaching

Executive Coaching er for direktøren, chefen, politikeren mv. der ønsker god sparring for dermed at opnå større ledelsesmotivation i hverdagen. Med Executive Coaching vil lederen blive udfordret og støttet på sine personlige og ledelsesmæssige udvilkingspunkter.

Coaching... som begreb.

Et begreb der anvendes i mange sammenhænge...træner...er en alm. betegnelse. Kommer oprindelig fra Ungarn... Coach..er den der styre hestene...kusken...nu overført til den der assisterrer (ikke hesten) men dig eller anden der ønskes assisteret i en retning som du ønsker...at nå dit mål.... så lad mig være din coach.